STRIKER Cast GPS

https://www.garmin.co.jp/products/onthewater/striker-cast-gps/

https://support.garmin.com/ja-JP/?productID=7746

  • 1.ソナーをUSB接続で充電
  • 2.スマートフォン用アプリをDLして、Bluetooth接続

スライドショーには JavaScript が必要です。

魚影確認テスト